Mūsu jaunumi

atpakaļ

Rudaga – Kaissa 2018

Uzmanību!

 

Reģistrācija ūdens atrakciju parkā līdz 15.02 17.00 :

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchNbPRLFO-8rfgum7S8vhSurBPG3b8jax6TDGNNOPMulEfHQ/viewform

 

 jā  vēlāk – par bērnu vajadzēs samaksāt ieejas biļeti Līvu akvaparkā pašiem!

Maksājums pieaugušajiem veikt reģistrējoties 17.02 līdz 13.30 !

Akvaparka apmeklēšana 18.02. ir bez maksas turnīra dalībniekiem līdz 17 gadu vecumam.  

18.02 pēc pēdējās šaha partijas - no plkst. 15.00 līdz 17.00 ( bērni ar vecākiem vai ar  atbildīgājām personām) ierodās patstāvīgi Līvu akvaparkā

Par bērniem ir atbildīgi vecāki!Novērot Līvu akvaparka noteikumus! http://www.akvaparks.lv/lv/akvaparks/apmekletaju_noteikumi/

.3.Bērni līdz 10 gadu vecumam ieskaitot Akvaparku var apmeklēt tikai vecāku vai pieaugušo klātbūtnē un atrodas šo personu stingrā uzraudzībā. Pieaugušajam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam un ir jāuzņemas atbildība par viņam uzticēto bērnu veselības stāvokli, uzvedību, kā arī šo noteikumu ievērošanu.

2.4.Bērni no 11 gadu vecuma līdz 13 gadu vecumam Akvaparku var apmeklēt bez vecāku vai pieaugušo klātbūtnes un pavadības, ja viens no bērna vecākiem pie ieejas Akvaparkā paraksta „Personīgās atbildības apliecinājumu”, uzņemoties rūpes un atbildību par savu bērnu, bērna veselības stāvokli, uzvedību, kā arī šo noteikumu ievērošanu.

2.5.Bērni no pilnu 14 gadu vecuma Akvaparku var apmeklēt bez vecāku un pieaugušo klātbūtnes un pavadības, saglabājoties vecāku rūpēm par bērnu, atbildībai par bērna veselības stāvokli, uzvedību, kā arī šo noteikumu ievērošanu.