Par mums

 

•          Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde Rudaga  (Biedrība interešu izglītības iestāde Rudaga plus. Jūrmala, Lielupe,  Majori) dibināta 2006.g. , kas īsteno interešu izglītības programmas un veic darbību , kura saistīta ar bērnu jauniešu attīstību un veicināt pozitīvas idejas un aktivitātes pusaudžiem un bērniem; daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus.

•          Brīvas, radošas personības attīstība.

•           Ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu, plānotu praktisku pasākumu kopumu organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.

•          radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālajai un radošai attīstībai;

•          nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;

sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;

sekmēt sociālā riska grupu iekļaušanu vienaudžu vidū;

veicināt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;

Centra mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 1 – 18 gadiem, ieskaitot skolēnus, studentus un strādājošos jauniešus.

Jauniešu darbošanās centrā ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteikta izglītība, sociālais vai ekonomiskais stāvoklis.

 

"RUDAGA"
aicina bērnus no 1 gada vecuma !
Bērnu attīstība grupā - tā ir daudz jautrāk!(Nāc bariņā - būs jautrāk!)

Mūsu izstrādātajā programmā ir iekļautas loģiskās spēles, domāšanas attīstīšana ar "mnemotehņikas" palīdzību, muzikālās nodarbības,  valodas mācības, roku sīkās motorikas attīstīšana: pirkstiņu vingrošana, zīmēšana, veidošana, plēšana un daudz kas cits!
kā arī:
klase - LICEJS;
LATVIEŠU valodas klubs;
ANGĻU valodas klubs;
mākslas MINI AKADĒMIJA; hatha- joga(bērniem un vecākiem)
semināri un psiholoģiski - pedagoģiskās konsultācijas vecākiem;
bērnu svētku organizēšana.