Pasākumi

atpakaļpieteikums

Starptautiskais bērnu šaha festivāls Rudaga - Kaissa 2020

Mēs Jūs aicinām uz Starptautisko bērnu un jauniešu šaha turnīru Rudaga – Kaissa 2020!

Dārgie šaha draugi!

Ar prieku aicinām Jūs piedalīties XI Ziemas Starptautiskajā bērnu šaha turnīrā Rudagā - Kaissa 2019, kas tradicionāli notiks Jūrmalā, SemaraH Hotel Lielupē, ar Jūrmalas pilsētas domes, Rotary club Jurmala , Latvijas Šaha federācijas un Rīgas šaha skolas atbalstu.

7-9.02 . 2020

Pamēroties spēkiem varēs ne tikai 1–4 kategorijas īpašnieki, bet arī iesācēji un pat pirmsskolas vecuma bērni.

Dalībnieku vecums - līdz 18 gadiem; pirmsskolas vecuma bērni ir paredzēta atsevišķa kategorija, kā arī Dalībnieki ar ELO vairāk pa  1599 bez vecuma ierobežojuma

Plānots, ka ziemas turnīrā piedalīsies komandas no Zviedrijas, Krievijas, Lietuvas, Ukrainas, Baltkrievijas , Izraēlas, Lietuvas , Igaunījas un citām valstīm, kā arī no dažādām Latvijas pilsētām. Turnīrs norisināsies trīs dienas. Papildus spēlēm ir ieplānotas šādas aktivitātes: meistarklases, vienlaicīgas spēles seansi, lekcijas, dice chess , akvaparka apmeklējums jeb tā saucamā Šaha pelde LĪVU AKVAPARKĀ. Protams, būs apbalvošana un koncerts. Visi dalībnieki saņems apbalvojumus un diplomus.

Un  vēl šaha spēlētājus gaida dāvanas no šaha draugiem! Ikviens zina, ka talantīgus, gudrus bērnus un interesentus iegūt zināšanas ir jāieinteresē, jāiedrošina un jāmotivē.

Šaha turnīrā jūs varat ne tikai uzlabot savu līmeni un nopietni sagatavoties, iegūt pieredzi, jaunus draugus, bet arī atjaunoties un uzlādēt enerģiju no Jūrmalas, jūras un priežu gaisa!

Gaidīsim Jūs ziemas Jūrmalā!

Reģistrācija jau turpinās !
Pieteikties var: goo.gl/ivRYrJ

Nolikums : http://www.rudaga.lv/ru/meropriyatiya.html?post=41

FB - https://www.facebook.com/rudagakaissa/?ref=bookmarks

Ikviens var pierakstīties uz lekciju! Šaha turnīra pasākumu programma ir pieejama tīmekļa vietnē: http://www.rudaga.lv/ru/meropriyatiya.html?post=41

Iepriekšēja reģistrācija ir obligāta.

.

Lekciju darba valoda ir krievu valoda. Ja nepieciešams, sinhronā tulkošana tiks nodrošināta latviešu, angļu valodā (pēc vairāku dalībnieku pieprasījuma).

Uz tikšanos!

Nolikums

 

 

Nolikums

Starptautiskajam atklātajam bērnu šaha turnīram „Rudaga – Kaissa 2020 Ziema”

 

Norises vieta: Latvija, Jūrmala,

viesnīca “Semarah hotel Lielupe”.

 

1.Mērķis un uzdevumi

 

 • Šaha popularizācija bērnu un jauniešu vidū
 • Spēlētāju meistarības un kvalifikācijas paaugstināšana
 • Intelektuālā kapitāla formēšana un attīstība.
 • Starpreģionu un starptautisko attiecību stiprināšana.

 

 1. 2. Datumi un norises vieta

 

Starptautiskais atklātais šaha turnīrs bērniem un jauniešiem „Rudaga – Kaissa 2020 notiks 2020.gada 7.-9. februārī Jūrmalā ar Jūrmalas domes atbalstu viesnīcā “Semarah hotel Lielupe”.

 

 1. Organizatori un atbalsts

 

Šaha turnīra organizatori ir Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde “Rudaga” (Jūrmala, Latvija), Rīgas šaha skola un šaha klubs „KAISSA”.

Turnīra atbalstītāji: Jūrmalas pilsētas dome, Latvijas Šaha federācija, Jūrmalas sporta centrs, “Semarah hotel Lielupe”, “Rotary club Jurmala”

 1. Turnīra organizācija

Turnīrā var piedalīties bērni un jaunieši :

 • A – dalībnieki ar ELO 1599 un vairāk ( bez vecuma ierobežojuma)
 • B - dalībnieki ar ELO mazāk nekā 1599 ( bez vecuma ierobežojuma)
 • C1 – I sporta klase  
 • С2 - II sporta klase  
 • B1 - III sporta klase  
 • B2- IV  sporta klase  
 • D – iesācēji ( bez sporta klases  )
 • E - pirmskolnieki

 

 • Blits
 • Simultānspēle
 • Turnīrs Dice chess ( skatties nolikumu dice chess)

Turnīrā grupās C1, C2, B1, B2, D ir atļauts piedalīties spēlētājiem, kuri reģistrācijas laikā nav vecāki par 18 gadiem

Blics (5 min+3 sek), 9 kārtas.

Rapida turnīrs notiks pēc Šveices sistēmas 7 kārtās. Katrai partijai 30 minūtes bez laika kontroles. Pārsniedzot šo laiku, tiek uzstādīts pulkstenis.

Turnīrs notiek pēc FIDE noteikumiem. Izlozi veic programma “Swiss Manager”.

Starptautiskā reitinga aprēķināšana (un klasifikācijai 1. sporta klases spēlētājiem)

Par sacensību uzvarētāju kļūst spēlētājs ar lielāko punktu skaitu. Vietu dalīšanas gadījumā skaita:

 • Pēc uzlabotā Buholca koeficienta (mini Buholc);
 • Buholca koeficients;
 • RST (reitinga sasniegums turnīrā);
 • Savstarpēja spēle;
 • Uzvaru skaits;

Turnīra direktors: Inese Testeleca, tālr. +371 29236910

Turnīra galvenais tiesnesis: Diāna Matisone, tālr. +371 29859230

5.Apbalvošana

1.,2.,3. vietu ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem, kausiem, piemiņas balvām un citām vērtīgām balvām. Kā arī būs speciālās balvas nominācijās: Mini miss un mini  mister chess 2020, Šaha stils .

Sagatavoti naudas balvas !

Balvas tiek pasniegti tikai turnīra apbalvošanas ceremonijā. Turnīra organizatoriem ir tiesības neizmaksāt balvu dalībniekiem, kuri nav klāt apbalvošanas laikā.

 

6.Dalības maksa

Bezmaksas - bērniem ar īpašām vajadzībām, bāreņiem un bērnu namu audzēkņiem.

Dalības maksa pārējiem:

 

 Blics

10 eiro

 Rapids

25 eiro

 Simultānspēle

7 eiro

Visi turnīri

( bez dice chess)

30 eiro

Reģistrējoties pēc 01.02 un turnīra dienā:

Blics

15 eiro

 Rapids

30 eiro

 Simultānspēle

10 eiro

 Visi turnīri ( bez dice chess)

35 eiro

skatīt dice chess nolikums zemāk.

Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā izmainīt nolikumu un veikt nepieciešamās izmaiņas.

Organizatori patur tiesības nepielaist turnīram spēlētājus par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

Gadījumā, ja dalībnieks izstājas no turnīra, dalības maksa netiek atgriezta. Apmaksa tiek veikta kontā ar norādi: ziedojums „Turnīrs „Rudaga – Kaissa 2020””

 

Biedrība interešu izglītības iestāde Rudaga plus

Reģ.nr. 40008197035

Kalnciema 15, Jūrmala, LV-2015

SWIFT HABALV22

Konts LV46HABA0551034430988

 

Organizācijas un fiziskās personas, kuras deleģējušas dalībniekus, pašas sedz ceļošanas izdevumus, dzīvošanu un ēšanu par visu laika periodu. Visiem ārzemju dalībniekiem ir jābūt apdrošinātiem par laiku, kuru pavada Latvijā. Grupām ir nepieciešams atbildīgais, lai garantētu spēlētāju drošību.

 

Izmaksas par apbalvošanu, apmaksu par tehnisko darbinieku, vietējo un atbraukušo tiesnešu darbu, transporta un zāles īri, reklāmas izmaksas, drukāšanu, izmaksas par balvām un diplomiem nodrošina organizatori.

 1. Pieteikumi

Pieteikumiem jāsatur precīza informācija par dalībniekiem un to skaitu.

Pieteikumā nepieciešams norādīt:

 Vārdu, uzvārdu (latviešu, krievu un angļu valodā), dzimšanas datumu, adresi, sporta klasi, reitingu uz 1.02.2020
pieteikumu jāaizpilda pēc:


 https://forms.gle/3Kxfa9QUctES5YXSA

rudagafest@inbox.lv ( ar tematu “šaha turnīrs”)
chess.rudaga@gmail.com

Obligāta iepriekšēja pieteikšana, vietu skaits ierobežots.

8.Vīzas

Visiem ārzemniekiem līdz 01.02.2020 tiks sniegta palīdzība vīzu noformēšanā. Par vīzas nepieciešamību jāinformē organizatori līdz 01 .02.2020. Pēc šī datuma organizatori negarantē vīzas saņemšanu.

 

 

9.Citi noteikumi

Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka dalībnieku startam.

Šis nolikums ir oficiālais izsaukums uz turnīru.

10.Papildus informācija

Visi papildinājumi dotajam nolikumam regulējami saskaņā ar turnīra norises reglamentu.

 

rudagafest@inbox.lv +371 29236910

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dice Chess Rudaga – Kaissa 2020  turnīrs

2020.gada 8.februārī

Vieta: Semarah Hotel Lielupe , Bulduru prospekts 64/68 , Jūrmala.

Izspēles kārtība: Šveices sistēma – 6 kārtas, 12 partijas (2 ar katru pretinieku)

Laika kontrole:  5 minūtes uz partiju katram dalībniekam + 5 sekundes katram dalībniekam par katru izdarīto gājienu.

Papildrādītāji: Vienāda punktu skaita gadījumā tiek izmantoti šādi papildrādītāji:

 • Buholca koeficients,
 • Uzlabotais Buholca koeficients,
 • Savstarpējā spēle,

Kārtu grafiks: Reģistrācija 17:20 – 18:00

Atklāšana un 1.kārta – 18:15

Dalībnieki: Turnīrā tiek aicināti piedalīties visi.

Dalības maksa: 5 Euro

Apmaksa tiek veikta kontā ar norādi: ziedojums „Turnīrs „Rudaga – Kaissa 2020””

 

Biedrība interešu izglītības iestāde Rudaga plus

Reģ.nr. 40008197035

Kalnciema 15, Jūrmala, LV-2015

SWIFT HABALV22

Konts LV46HABA0551034430988

Vai turnīra laikā.

Balvas:   1. vieta - 70 EUR     2. vieta - 40 EUR     3. vieta - 30 EUR

 1. vieta - 20 EUR 5. vieta - 15 EUR     6. vieta - 10 EUR

Piecas jauniešu balvas līdz 18 gadiem - galda spēle

Piecas sieviešu balvas – konfektes , 20 dalībnieki saņems piemiņas dāvanu

Pieteikšanās: https://clck.ru/M5su7 vai   turnīra organizātora Vladimira Svešņikova – 29830833(vladimirsveshnikov@yahoo.com) vai pie Galvenā tiesneša: Valdisa Troņenkova – 29682364(e-valdis@inbox.lv)

Varēs arī  pierakstīties Rudagas – Kaissa 2020 šaha festivāla laikā

http://www.dicechess.lv                         instagram.com/dice_chess/ 

www.rudaga.lv   https://www.facebook.com/rudagakaissa/   https://www.instagram.com/rudaga.lv/