Pasākumi

atpakaļpieteikums

Starptautiskais šaha turnīrs Rudaga- Kaissa 2020vasara

 

 

 Nolikums

Starptautiskajam atklātajam bērnu šaha turnīram „Rudaga – Kaissa 2020 Vasara

 

Norises vieta: Latvija, Jūrmala viesnīcā “Semarah hotel Lielupe”.

1.Mērķis un uzdevumi

 

 • Šaha popularizācija bērnu un jauniešu vidū
 • Spēlētāju meistarības un kvalifikācijas paaugstināšana
 • Intelektuālā kapitāla formēšana un attīstība.
 • Starpreģionu un starptautisko attiecību stiprināšana.

 

 1. 2. Datumi un norises vieta

 

Starptautiskais atklātais šaha turnīrs bērniem un jauniešiem „Rudaga – Kaissa 2020” notiks 2020.gada 20.-23. augustā Jūrmalā ar Jūrmalas domes atbalstu viesnīcā “Semarah hotel Lielupe”.

Programma

Diena

Datums

Laiks

Programma

Ceturdiena

20.08.2020

8.00

Dalībnieku atbraukšana

Piekdiena

21.08.2020

11.00 – 11.30

Tehniskā sapulce

 

 

14.00-15.00

Dalībnieku reģistrācija

 

 

15.00

Ātrspēles (5 min+3 sek ) 9 kārtas

 

 

18.30

 Simultānspēle

Sestdiena

22.08.2020

 10.00-11.00

Reģistrācija

 

 

11.30

Turnīra atklāšana

 

 

12.00

1kārta

 

 

14.00

2. kārta

 

 

15.30

3. kārta

 

 

16.00

4.kārta

 

 

18.00

Dice chess

Svētdiena

23.02.2020

10.00

Meistarklase

 

 

11.00

5. kārta

 

 

12.00

6. kārta

Pusdienas laiks

 

 

14.00

7. kārta

 

 

18.30

Apbalvošana

Visa turnīra garumā tiks izveidotas radošās darbnīcas, foto stūrītis, radītas interaktīvās zonas bērniem

 

 

 1. Organizatori un atbalsts

 

Šaha turnīra organizatori :  Biedrība bērnu un janiešu interesu izglītības iestāde Rudaga plus ,   Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde “Rudaga” (Jūrmala, Latvija),  šaha klubs „KAISSA”.

 1. Turnīra organizācija

 

Grupas : А, B, C, D, E, F, G.

 • A – ar reitingu ELO 1600 un vairāk ; bez vecuma ierobežojuma

  Turnīros B,C, D, E, F, G – līdz 18gadu vecumu

  B - I sporta klase ar reitingu  ELO līdz 1599 ;

 • С - II sp.klase
 • D - III sp.klase
 • E - IV sp.klase
 • F – iesācēji , skolnieki bez sp.klases (5 sp.kl.)

 - G – pirmsskolnieki  (bez sporta klses , t.i. 6 sp.kl ) , spēlē pirmsskolnieki ar tiesību izspildīt 5 sp.klasi.

 • Blitz.
 • Simultānspēle
 • Dicechess bez vecuma ierobiežojuma .

Ātrā šaha turnīrs notiks pēc Šveices sistēmas 7 kārtās.

 

A ( ar ELO 1600 un vairāk ) B – I ar reitingu ELO līdz 1599 , C – 15’ + 5”

 

D,E,F,G  grupām katrai partijai 30 minūtes bez laika kontroles. Pārsniedzot šo laiku, tiek uzstādīts pulkstenis.

 1. Reitinga apskaite notiek A, B, C
 2. Visiem dalībniekiem jābūt FIDE ID
 3. Turnīrā var piedalīties jaunieši ar B - G ( II, III un IV sporta klasi un iesācēji) , kuri reģistrācijas brīdī nav vecāki par 18 gadiem;

   

4.Ātrā šaha turnīrs notiks pēc Šveices sistēmas 7 kārtās. Katrai partijai 30 minūtes bez laika kontroles. Pārsniedzot šo laiku, tiek uzstādīts pulkstenis.

Turnīrs notiek pēc FIDE noteikumiem. Izlozi veic programma “Swiss Manager”.

Starptautiskā reitinga aprēķināšana (un klasifikācijai A-C grupas spēlētajiem)

Par sacensību uzvarētāju kļūst spēlētājs ar lielāko punktu skaitu. Vietu dalīšanas gadījumā skaita:

 • Pēc uzlabotā Buholca koeficienta (mini Buholc);
 • Buholca koeficients;
 • RST (reitinga sasniegums turnīrā);
 • Savstarpējā spēle;
 • Uzvaru skaits

Turnīra direktors: Inese Testeleca, tālr. +371 29236910

Turnīra galvenais tiesnesis: Diāna Matisone, tālr. +371 29859230

 

 

5.Apbalvošana

1.,2.,3. vietu ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem, kausiem, piemiņas balvām un citām vērtīgām balvām.

6.Dalības maksa

 

Bezmaksas - bērniem ar īpasam vajadzībām, bāreņiem un bērniem no bērnu namiem.

Pēs anketas aizpildīšanas tiks atsūtīti visi noteikumi , jo  dalībnieku skaits ir ierobežots

 

 1. Pieteikumi

Pieteikumiem jāsatur precīza informācija par dalībniekiem un to skaitu.

Pieteikumā nepieciešams norādīt:

 Vārdu, uzvārdu (latviešu, krievu un angļu valodā), dzimšanas datumu, adresi, sporta klasi, reitingu uz 19.08.2020

Sūtīt uz :

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdb88tmObBNsKP5ExCU-XHbLliDQDXpoKAVmg3G8lkWtnDVQ/viewform?fbclid=IwAR1LmCtB2Me635qribwj1Qug61YCIza-XBqG1byuCKS6U8B6qDeYbM8n5lg

Obligāta iepriekšēja pieteikšana, vietu skaits ir  ierobežots.

8.Vīzas

Visiem ārzemniekiem līdz 31.07.2020 tiks sniegta palīdzība vīzu noformēšanā. Par vīzas nepieciešamību jāinformē organizatorus līdz 01 .08.2020. Pēc šī datuma organizatori negarantē vīzas saņemšanu.

9.Citi noteikumi

Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka dalībnieku startam. Dalībnieku skaits ierobežots .

Šis nolikums ir oficiālais izsaukums uz turnīru.

10.Papildus informācija

Visi papildinājumi dotajam nolikumam regulējami saskaņā ar turnīra norises reglamentu.

 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas. Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums piedalīties turnīrā.

chess.rudaga@gmail.com +371 29236910

Nolikums

 Nolikums

Starptautiskajam atklātajam bērnu šaha turnīram „Rudaga – Kaissa 2020 Vasara

 

Norises vieta: Latvija, Jūrmala viesnīcā “Semarah hotel Lielupe”.

1.Mērķis un uzdevumi

 

 • Šaha popularizācija bērnu un jauniešu vidū
 • Spēlētāju meistarības un kvalifikācijas paaugstināšana
 • Intelektuālā kapitāla formēšana un attīstība.
 • Starpreģionu un starptautisko attiecību stiprināšana.

 

 1. 2. Datumi un norises vieta

 

Starptautiskais atklātais šaha turnīrs bērniem un jauniešiem „Rudaga – Kaissa 2020” notiks 2020.gada 20.-23. augustā Jūrmalā ar Jūrmalas domes atbalstu viesnīcā “Semarah hotel Lielupe”.

Programma

Diena

Datums

Laiks

Programma

Четверг

20.08.2020

8.00

День приезда

Пятница

21.08.2020

11.00 – 11.30

 

Техническое собрание

 

 

14.00-15.00

Регистрация

 

 

15.00

Блиц (5 min+3 sek ) 9 партий

 

 

18.30

 Сеанс одновременной игры с

Суббота

22.08.2020

 10.00-11.00

Регистрация

 

 

11.30

Открытие турнира

 

 

12.00

1 партия

 

 

14.00

2. партия

 

 

15.30

3. партия

 

 

17.00

4. партия

 

 

18.30

Dice chess

Воскресенье

23.08.2020

   

 

 

11.00

5. партия

 

 

12.00

6. партия

 

 

13.00

7. партия

Akvaparks Līvu

 

 

18.30

Награждение

  

Diena

Datums

Laiks

Programma

Ceturdiena

20.08.2020

8.00

Dalībnieku atbraukšana

Piekdiena

21.08.2020

11.00 – 11.30

Tehniskā sapulce

 

 

14.00-15.00

Dalībnieku reģistrācija

 

 

15.00

Ātrspēles (5 min+3 sek ) 9 kārtas

 

 

18.30

 Simultānspēle ar lielmeistariem  A. Širovs, J. Švešnikovs

Sestdiena

22.08.2020

 10.00-11.00

Reģistrācija

 

 

11.30

Turnīra atklāšana

 

 

12.00

1kārta

 

 

14.00

2. kārta

 

 

15.30

3. kārta

 

 

17.00

4.kārta

 

 

18.30

Dice chess

Svētdiena

23.08.2020

 

 

 

 

11.00

5. kārta

 

 

12.00

6. kārta

 

 

13.00

7. kārta

Akvaparks Līvu

 

 

18.30

Apbalvošana

 

Visa turnīra garumā tiks izveidotas radošās darbnīcas, foto stūrītis, radītas interaktīvās zonas bērniem

 

 

 1. Organizatori un atbalsts

 

Šaha turnīra organizatori :  Biedrība bērnu un janiešu interesu izglītības iestāde Rudaga plus ,   Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde “Rudaga” (Jūrmala, Latvija),  šaha klubs „KAISSA”.

 1. Turnīra organizācija

 

Grupas : А, B, C, D, E, F, G.

 • A – ar reitingu ELO 1600 un vairāk ; bez vecuma ierobežojuma

  Turnīros B,C, D, E, F, G – līdz 18gadu vecumu

  B - I sporta klase ar reitingu  ELO līdz 1599 ;

 • С - II sp.klase
 • D - III sp.klase
 • E - IV sp.klase
 • F – iesācēji , skolnieki bez sp.klases (5 sp.kl.)

 - G – pirmsskolnieki  (bez sporta klses , t.i. 6 sp.kl ) , spēlē pirmsskolnieki ar tiesību izspildīt 5 sp.klasi.

 • Blitz.
 • Simultānspēle
 • Dicechess bez vecuma ierobiežojuma .

Ātrā šaha turnīrs notiks pēc Šveices sistēmas 7 kārtās.

 

A ( ar ELO 1600 un vairāk ) B – I ar reitingu ELO līdz 1599 , C – 15’ + 5”

 

D,E,F,G  grupām katrai partijai 30 minūtes bez laika kontroles. Pārsniedzot šo laiku, tiek uzstādīts pulkstenis.

 1. Reitinga apskaite notiek A, B, C
 2. Visiem dalībniekiem jābūt FIDE ID
 3. Turnīrā var piedalīties jaunieši ar B - G ( II, III un IV sporta klasi un iesācēji) , kuri reģistrācijas brīdī nav vecāki par 18 gadiem;

   

4.Ātrā šaha turnīrs notiks pēc Šveices sistēmas 7 kārtās. Katrai partijai 30 minūtes bez laika kontroles. Pārsniedzot šo laiku, tiek uzstādīts pulkstenis.

Turnīrs notiek pēc FIDE noteikumiem. Izlozi veic programma “Swiss Manager”.

Starptautiskā reitinga aprēķināšana (un klasifikācijai A-C grupas spēlētajiem)

Par sacensību uzvarētāju kļūst spēlētājs ar lielāko punktu skaitu. Vietu dalīšanas gadījumā skaita:

 • Pēc uzlabotā Buholca koeficienta (mini Buholc);
 • Buholca koeficients;
 • RST (reitinga sasniegums turnīrā);
 • Savstarpējā spēle;
 • Uzvaru skaits

Turnīra direktors: Inese Testeleca, tālr. +371 29236910

Turnīra galvenais tiesnesis: Diāna Matisone, tālr. +371 29859230

 

 

5.Apbalvošana

1.,2.,3. vietu ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem, kausiem, piemiņas balvām un citām vērtīgām balvām.

6.Dalības maksa

 

Bezmaksas - bērniem ar īpasam vajadzībām, bāreņiem un bērniem no bērnu namiem.

Pēs anketas aizpildīšanas tiks atsūtīti visi noteikumi , jo  dalībnieku skaits ir ierobežots

 

 1. Pieteikumi

Pieteikumiem jāsatur precīza informācija par dalībniekiem un to skaitu.

Pieteikumā nepieciešams norādīt:

 Vārdu, uzvārdu (latviešu, krievu un angļu valodā), dzimšanas datumu, adresi, sporta klasi, reitingu uz 19.08.2020

Sūtīt uz :

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdb88tmObBNsKP5ExCU-XHbLliDQDXpoKAVmg3G8lkWtnDVQ/viewform?fbclid=IwAR1LmCtB2Me635qribwj1Qug61YCIza-XBqG1byuCKS6U8B6qDeYbM8n5lg

Obligāta iepriekšēja pieteikšana, vietu skaits ir  ierobežots.

8.Vīzas

Visiem ārzemniekiem līdz 31.07.2020 tiks sniegta palīdzība vīzu noformēšanā. Par vīzas nepieciešamību jāinformē organizatorus līdz 01 .08.2020. Pēc šī datuma organizatori negarantē vīzas saņemšanu.

9.Citi noteikumi

Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka dalībnieku startam. Dalībnieku skaits ierobežots .

Šis nolikums ir oficiālais izsaukums uz turnīru.

10.Papildus informācija

Visi papildinājumi dotajam nolikumam regulējami saskaņā ar turnīra norises reglamentu.

 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas. Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums piedalīties turnīrā.

chess.rudaga@gmail.com +371 29236910