Turnīri

21.-22.10.2017 - Mācību turnīrs “Juniora Kauss” iesac., iesac berni, 4.sp.kl. un 3.sp.kl
21.10.2017 
13:30 - Iesec., iesac.berni
16.30 - 4.sp.kl., 3.sp.kl.
22.10.2017 
13:30 - Iesec., iesac.berni
16.30 - 4.sp.kl., 3.sp.kl.
(Pūrvciema 38, 309. kabinets)

 

28.-29.10.2017 - Mācību turnīrs “Juniora Kauss” 1.sp.kl. un 2.sp.kl 
28.10 в 13:30 (4 kārtas – laiks: 30”+30”)
29.10 в 13.30 (3 kārtas – laiks 30”+30”)
(Pūrvciema 38, 309. kabinets)