Par mums

 

•     RUDAGA - Starptautiskie projekti, Labdarība un mūzika!

 •          radam labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālajai un radošai attīstībai;

•          nodrošinam nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;

sekmējam jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;

sekmējam sociālā riska grupu iekļaušanu vienaudžu vidū;

veicināt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;

Centra mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 1 – 18 gadiem, ieskaitot skolēnus, studentus un strādājošos jauniešus.

Jauniešu darbošanās centrā ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteikta izglītība, sociālais vai ekonomiskais stāvoklis.