Pasākumi

atpakaļpieteikums

Starptautiskais vasaras bērnu šaha festivāls Rudaga - Kaissa 2019

Nolikums

 

 

Nolikums

Starptautiskajam atklātajam bērnu šaha turnīram „Rudaga – Kaissa 2019 Vasara”

 

Norises vieta: Latvija, Jūrmala

viesnīcā “Semarah hotel Lielupe”.

 

1.Mērķis un uzdevumi

 

 • Šaha popularizācija bērnu un jauniešu vidū
 • Spēlētāju meistarības un kvalifikācijas paaugstināšana
 • Intelektuālā kapitāla formēšana un attīstība.
 • Starpreģionu un starptautisko attiecību stiprināšana.

 

 1. 2. Datumi un norises vieta

 

Starptautiskais atklātais šaha turnīrs bērniem un jauniešiem „Rudaga – Kaissa 2019” notiks 2019.gada 22.-26. augustā Jūrmalā ar Jūrmalas domes atbalstu viesnīcā “Semarah hotel Lielupe”.

 

 1. Organizatori un atbalsts

 

Šaha turnīra organizatori ir Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde “Rudaga” (Jūrmala, Latvija), Rīgas šaha skola un šaha klubs „KAISSA”.

Turnīra atbalstītāji: Jūrmalas pilsētas dome, Latvijas Šaha federācija, Jūrmalas sporta centrs, “Semarah hotel Lielupe”, “Rotary club Jurmala”, “Rotary Astor Riga”

 

 1. Turnīra organizācija

 

Turnīrā var piedalīties jaunieši ar I, II, III un IV sporta klasi un iesācēji, kuri reģistrācijas brīdī nav vecāki par 18 gadiem;
Blics (5 min+3 sek), 9 kārtas.

Rapida turnīrs notiks pēc Šveices sistēmas 7 kārtās. Katrai partijai 30 minūtes bez laika kontroles. Pārsniedzot šo laiku, tiek uzstādīts pulkstenis.

1, 2 sporta klasēm 15+5 

Turnīrs notiek pēc FIDE noteikumiem. Izlozi veic programma “Swiss Manager”.

Starptautiskā reitinga aprēķināšana (un klasifikācijai 1.II, III un IV  sporta klases spēlētajiem .

Par sacensību uzvarētāju kļūst spēlētājs ar lielāko punktu skaitu. Vietu dalīšanas gadījumā skaita:

 • Pēc uzlabotā Buholca koeficienta (mini Buholc);
 • Buholca koeficients;
 • RST (reitinga sasniegums turnīrā);
 • Savstarpējā spēle;
 • Uzvaru skaits

Turnīra direktors: Inese Testeleca, tālr. +371 29236910

Turnīra galvenais tiesnesis: Diāna Matisone, tālr. +371 29859230

 

 1. Uzņemšana dalībai
 • Uzņemšana Blitz turnīrā tiek veikta, pamatojoties uz elektronisku pieteikumu, kas beidzās pirms 20. augustam (ieskaitot), kā arī var iesniegt drukātā veidā turnīra dienā reģistrācijas laikā .
 • Uzņemšana Rapid turnīrs tiek veikta, pamatojoties uz elektronisku pieteikumu, kura beidzas pirms 21. augustam (ieskaitot), kā arī var iesniegt papīra formātā turnīra dienā reģistrācijas laikā.
 • Kā arī vajag būt maksājuma kvītis: nosūtīts pa pastu vai nodots turnīra dienā reģistrācijā , vai arī, vai var būt apmaksāts uz vietas pirms turnīra sākuma.

 

 1. Disciplinārās un soda sankcijas .

Dalībniekiem nav atļauts traucēt citu pasākuma norišu dalībnieku piedalīšanos:  agresīva uzvedība pret spēlētājiem, tiesnešiem, skatītājiem, tīšu aprīkojuma bojājumu utt.) Tiek uzskatīti par darbībām, kas traucē turnīra norisei. Sods -ja tiek konstatēti pārkāpumi – pirmā reizē – aizrādījums; otrā – dalībnieku diskfalifikācija vai  spēlētāja izņemšana no turnīra, bez finansiālas kompensācijas un rezultātu . Par turnīra norisi, soda sankcijām, lēmumu pieņemšanu atbild turnīra galvenais tiesnesis.

7.Apbalvošana

1.,2.,3. vietu ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem, kausiem, piemiņas balvām un citām vērtīgām balvām.

 

 

Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā izmainīt nolikumu un veikt nepieciešamās izmaiņas.

Organizatori patur tiesības nepielaist turnīram spēlētājus par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

Gadījumā, ja dalībnieks izstājas no turnīra, dalības maksa netiek atgriezta. Apmaksa tiek veikta kontā ar norādi: ziedojums „Turnīrs „Rudaga – Kaissa 2019””

 

 

Organizācijas un fiziskās personas, kuras deleģējušas dalībniekus, pašas sedz ceļošanas izdevumus, dzīvošanu un ēšanu par visu laika periodu. Visiem ārzemju dalībniekiem ir jābūt apdrošinātiem par laiku, kuru pavada Latvijā. Grupām ir nepieciešams atbildīgais, lai garantētu spēlētāju drošību.

 

Izmaksas par apbalvošanu, apmaksu par tehnisko darbinieku, vietējo un atbraukušo tiesnešu darbu, transporta un zāles īri, reklāmas izmaksas, drukāšanu, izmaksas par balvām un diplomiem nodrošina organizatori.

 1. Pieteikumi

Pieteikumiem jāsatur precīza informācija par dalībniekiem un to skaitu.

Pieteikumā nepieciešams norādīt:

 Vārdu, uzvārdu (latviešu, krievu un angļu valodā), dzimšanas datumu, adresi, sporta klasi, reitingu uz 15.07.2019

Sūtīt uz : rudagafest@inbox.lv ( ar tematu ‘šaha turnīrs’)

Obligāta iepriekšēja pieteikšana, vietu skaits ierobežots.

10.Vīzas

Visiem ārzemniekiem līdz 15.07.2019 tiks sniegta palīdzība vīzu noformēšanā. Par vīzas nepieciešamību jāinformē organizatorus līdz 15.07.2019. Pēc šī datuma organizatori negarantē vīzas saņemšanu.

11.Citi noteikumi

Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka dalībnieku startam.

Šis nolikums ir oficiālais izsaukums uz turnīru.

Visi papildinājumi dotajam nolikumam regulējami saskaņā ar turnīra norises reglamentu.

 

 

rudagafest@inbox.lv +371 29236910